Projekty

Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie (258) i nauczyciele (32) ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy Goleszów tj. Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.

 

Realizowane będą zajęcia wyrównawcze skierowane dla dzieci z najniższymi wynikami w nauce, zajęcia wspomagające rozwój uczniów wyróżniających się osiągnięciami oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia.

 

Z działań projektowych skorzysta również kadra nauczycielska, która uczestniczyć będzie w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje

 

Działania zastały oparte o indywidualne diagnozy potrzeb dla poszczególnych szkół. Placówki dydaktyczne dzięki zaplanowanym działaniom zapewnią realizację zajęć dodatkowych, zgodnych z obecnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach poddziałania 11.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu: 293 217,50 zł

Wysokość dofinansowania z EFS: 263 895,75 zł

Planowane okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. – czerwiec 2020 r.

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS