Projekty

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 4-7

„Matematyka  czas na TIK-a”

 

Organizacja i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Doposażenie pracowni matematycznej. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych, wyzwalanie twórczej aktywności uczniów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

Zajęcia realizowane będą w 2 grupach

 • Grupa 1 dla uczniów klas 4 i 5 – 12 osób (1 godz. tygodniowo)
 • Grupa 2 dla uczniów klas 7  – 6 osób (1 godz. tygodniowo) 

„W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie”

René Thom

            Żyjąc w obecnym świecie, w którym na co dzień – w życiu prywatnym i zawodowym – wykorzystuje się komputery, telefony komórkowe, oraz -tablety chcemy przygotować uczniów do samodzielnego, twórczego funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

Projekt, który będziemy realizować ma poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki, oraz ukazywać ich zastosowanie w życiu. Zdobywając wiedzę uczniowie będą mieli możliwość dostrzec w matematyce coś ciekawego, co zachęci ich do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć.

Elementem niezbędnym do realizacji zajęć jest wyposażenie szkoły w zestaw interaktywny (tablicę, projektor i laptop) oraz tablety, które uatrakcyjnią prowadzenie zajęć z matematyki. Wspomagają wyobraźnię, łączą funkcję edukacyjną z zabawą i tym samym stwarzają atrakcyjne środowisko pracy, angażują uczniów, co pozwala dłużej skupić ich uwagę.

Cele

Głównym celem projektu jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce matematyki i rozwijanie atrakcyjnych sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego.

Cele ogólne:

 • rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych;
 • kształcenie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze źródeł;
 • wyzwalanie twórczej aktywności uczniów oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia i działania w zespole;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
 • popularyzacja i ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • pogłębia i utrwala wiedzę matematyczną;
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyką;
 • doskonali umiejętności obsługi programów użytkowych;
 • wyzwala twórczą aktywność za pomocą narzędzi TIK;
 • kształci umiejętność dostrzegania użyteczności i obecności matematyki w życiu codziennym;
 • rozwija umiejętność przygotowania i przeprowadzenia publicznej prezentacji projektu.

Metody:

 • praca z programami komputerowymi;
 • praca na platformach internetowych;
 • ćwiczenia praktyczne (fotografowanie, tworzenie prezentacji).

Formy realizacji:

 • samodzielne zdobywanie wiedzy matematycznej;
 • praca w zespołach;
 • zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum;
 • zmagania w konkursie matematycznym;

Środki dydaktyczne – narzędzia TIK:

 • Tablica interaktywna
 • Projektor
 • Internet
 • Tablety
 • Telefony komórkowe
Przewiń do góry