Pedagog

                          szkolny

                 Anna Chmielewska

Drogi Uczniu,

zwróć się do pedagoga szkolnego,gdy:

 • chcesz, by Cię wysłuchać;

 • czujesz, że inni Cię nie rozumieją, doskwiera Ci samotność;

 • masz kłopoty,znajdujesz się w trudnej sytuacji;

 • zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia;

 • chcesz popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się bezpiecznego rozwiązywania sporów i konfliktów,czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

 • masz ciekawe pomysły, chcesz się nimi podzielić.

Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego,gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie twojego dziecka;

 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w placówce;

 • twoje dziecko ma kłopoty z nauką;

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

 • szukasz pomocy.

Pedagog szkolny:

 • niesie pomoc dzieciom;

 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

 • wskazuje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;

 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 • współpracuje z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i rodzicami,

 • współpracuje z policją, sądem dla nieletnich, strażą miejską, poradnią pedagogiczno psychologiczną i innymi instytucjami opiekuńczymi (w razie zaistniałej potrzeby);

 • współpracuje z instytucjami wspierającymi rodziny niewydolne wychowawczo;

 • podejmuje działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej i opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS