Pedagog

Pedagog Szkolny

mgr Martyna Bak

Pedagog szkolny to osoba, niosąca pomoc uczniom, którzy napotykają różne trudności w nauce, sprawiają kłopoty, czy borykają się z problemami, których sami nie potrafią rozwiązać. Pedagog stara się także wspomóc rodzinę w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne).

Jeżeli:

masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać… nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem… czujesz się samotnie, nikt cię nie rozumie… Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić… Chcesz spokojnie porozmawiać…

…przyjdź do pedagoga szkolnego, który zapewni Ci dyskrecję i anonimowość. W trakcie miłej i życzliwej rozmowy wysłucha Cię, pomoże przemyśleć różne sprawy oraz opracować i wdrożyć działania, które przyniosą najlepsze rozwiązanie.

 Pedagog szkolny każdego dnia prowadzi zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze jak i korekcyjno-kompensacyjne według własnego harmonogramu.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Udzielanie pomocy w wyborze dalszego kształcenia,

Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zaległości szkolne – jak sobie z nimi poradzić?

Edukacja zdalna jest nowym i trudnym wyzwaniem dla dzieci, rodziców, nauczycieli. Można przypuszczać, że wpłynęła na powiększenie się zaległości szkolnych wśród pewnej grupy uczniów. Codzienne mobilizowanie się do nauki, we własnych czterech ścianach, nie jest łatwe. Młodsi uczniowie najczęściej są pilnowani przez rodziców, starsi powinni wykazać się już pewną samokontrolą i samoorganizacją procesu edukacyjnego. Co jednak w przypadku, gdy zaległości się pojawiły, a czasu do ich nadrobienia jest niewiele?

  1. TAK, MAM ZALEGŁOŚCI !!!

Przede wszystkim trzeba uznać stan faktyczny i pogodzić się z myślą, że zaległości należy nadrobić. Dobrze jest określić, jakich przedmiotów się one tyczą, jakiej są wielkości. Zastanowić się, z czym poradzę sobie sam, a do których zagadnień, przedmiotów potrzebuję pomocy. Oczywiście, należy mieć świadomość, że braki np. z matematyki wymagają cofnięcia się do miejsca, w którym się one pojawiły, bo bez opanowania wcześniejszego materiału trudno będzie z jego kolejnymi partiami.

  1. ORGANIZACJA CZASU

Kolejny krok to organizacja czasu. Przystępną i efektywną metodą jest ustawienie sobie minutnika na 30 min., wyłączenie wszystkich przeszkadzających sprzętów, takich jak: telefon, radio, TV i skoncentrowanie się wyłącznie na nauce. Po obwieszczeniu końca czasu, ustawić sobie kolejne 10 minut na przerwę i wykorzystać ten czas na odpoczynek, przygotowanie napoju itp. Następnie powtórzyć cały proces jeszcze raz, dwa razy. Ogromnym zaskoczeniem dla dziecka może być ilość materiału, jaką przerobi sam lub z pomocą najbliższych, w czasie 1,5-2 godzin prawdziwego skupienie.

  1. DZIAŁAM I WIDZĘ EFEKT

Wielu osobom pomaga lista, na której zapisuje się zaległości, lekcje, ćwiczenia do wykonania, a następnie odhacza wykonane działania. Prosta czynność, a pozwala szybko zauważyć efekt własnej pracy. Należy także pamiętać o wykonaniu zadań z podręczników, zeszytów ćwiczeń, które pozwalają na utrwalenie zdobytej wiedzy i jej szybsze przyswojenie. Ważne jest, by nie zwlekać z przekazaniem nauczycielowi informacji o nadrobionych brakach. Pozwoli to, uzyskać szybką informację zwrotną oraz bardzo często ocenę, która może stanowić kolejny czynniki mobilizujący do dalszej pracy.

  1. NIE JESTEM SAM, MOGĘ LICZYĆ NA POMOC

Ważne jest by pamiętać, że uczeń nigdy nie jest sam. W każdej sytuacji może zgłosić się do swoich nauczycieli, szkolnego pedagoga, psychologa, którzy pomogą opracować plan działania, opanować trudny materiał, określić, które zaległości są najpilniejsze do nadrobienia, by dalszy proces kształcenia był jak najbardziej efektywny.Pedagog szkolny

Martyna Bak

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS