Psycholog

Psycholog realizuje następujące zadania:

  1. Praca z dziećmi: Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka. Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych. Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające). Zajęcia z klasami – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości. Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi. Rozmowy wychowawcze.
  2. Praca z rodzicami. Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb. Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich. Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem – w zależności od potrzeb. Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Organizacja pomocy materialnej.
  3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym: Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka. Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Wywiady środowiskowe w domach uczniów. Interwencje wychowawcze. Udział w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. Organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.
Przewiń do góry