Świetlica

Świetlica zapewnia opiekę uczniom przed lekcjami od godziny 6.45 do godziny 7.45 oraz po lekcjach do godziny 16.00. Na zajęcia świetlicowe uczęszczają uczniowie zapisani przez rodziców na podstawie Karty zgłoszenia do świetlicy. Są to przede wszystkim dzieci z klas młodszych oraz uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciele tak organizują dzieciom czas, by był on twórczo i ciekawie wykorzystany. Prowadzi się zajęcia: plastyczne, techniczne, sportowe, komputerowe i czytelnicze, na których dzieci rozwijają swoje zdolności
i zainteresowania. Jeżeli pozwalała pogoda zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu, w ogrodzie szkolnym lub na boisku. Prace plastyczne uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych w świetlicy i na korytarzu.

Dzieci mają również czas na odrabianie zadania domowego i samodzielną naukę.
W godzinach, kiedy na świetlicy przebywa najwięcej dzieci, grupa dzielona jest na dwie mniejsze. Część uczniów przechodzi wraz z nauczycielem do innej sali, aby w ciszy odrabiać zadania domowe. Dzieci mogą korzystać z pomocy nauczyciela, jeżeli mają taką potrzebę. Uczniowie zachęcani są również do czynnego udziału
w różnych konkursach świetlicowych i międzyszkolnych, w których mogą wykazać się talentami, zdolnościami czy wiedzą.

Dzieci w naszej świetlicy nigdy się nie nudzą, a czas spędzony tutaj wykorzystują ciekawie i twórczo.

Przewiń do góry
ZADZWOŃ DO NAS